Bij het uitvoeren van de matches geldt voor alle betrokken partijen dat ze te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor het respecteren van alle Corona-maatregelen.

hulp bij diverse vormen van communicatie

wij hebben momenteel diverse communicatiemiddelen om met ouders te communiceren (schriftje, ouderwebsite, mail, nieuwsbrief, filmpjes via appgroep. We willen dit graag stroomlijnen

  • : het is niet onze sterkste kant. We zouden het fijn vinden als iemand ons kan adviseren/meedenken.
  • :
  • : op een nader overeen te komen tijdstip